คอร์สสอน โปรเจ็ค IoT ด้วย nodeMCU เชื่อมต่อ Firebase - Android

Get it on Google Play

คอร์สสอน โปรเจ็ค IoT ด้วย nodeMCU เชื่อมต่อ Firebase - Android

 
 

เป็นโปรเจ็คของน้อง ที่มาเรียน https://www.androidthai.in.th/private-project-android-course-team คอร์ส สอนโปรเจ็คตัวต่อตัว หรือ ตัวต่อทีม 

แต่ในคอร์สนี่ เป็นตัวต่อทีมครับ 

โจทย์ เป็นอย่างนี่ เราต้องทำ nodeMCU ให้ วัดความชื่น และ อุณภูมิ และส่งไปเก็บไว้ที่ Firebase

ใช้ Database RealTime Firebase

06/11/2018 10:56 PM