การ อัพโค้ดแอนดรอยด์ ไป Google Play Publish - Android

Get it on Google Play

การ อัพโค้ดแอนดรอยด์ ไป Google Play Publish - Android

การ อัพโค้ดแอนดรอยด์ ไป Google Play Publish ตามหัวข้อเลยครับ เมื่อเราทำการเขียนโค้ดแอนดรอยด์ เสร็จเราต้องการเผยแพร่ไป https://play.google.com/store จะทำอย่างไร ? เริ่มกันเลยครับ

สิ่งแรก เราต้อง Generate Signed APK ก่อน

17/05/2018 04:26 AM