การใช้ AppBar บน Flutter - Android

Get it on Google Play

การใช้ AppBar บน Flutter - Android

ตามหัวข้อเลยครับ การใช้ AppBar บน Flutter เริ่มจาก การสร้าง โปรเจ็ค Flutter ขึ้นมาก่อน http://androidthai.in.th/android-flutter/171-create-project-flutter-by-terminal-on-mac

และขั้นตอนต่อไป ก็ เปิดโปรเจ็ค Flutter ที่สร้างด้วย VS code http://androidthai.in.th/android-flutter/172-open-project-flutter-by-vs-code-on-mac ลบโค้ดที่ main.dart ออกทั้งหมด

เริ่มจากการ import material.dart มาทำงานก่อน

 

 สร้าง main Method หรือ จะเรียนก main Function ก็ได้นะ

29/09/2018 11:04 PM