การอัพเวอร์ชั่น จาก Angular 6 ไป Angular 7 - Android

Get it on Google Play

การอัพเวอร์ชั่น จาก Angular 6 ไป Angular 7 - Android

ว่าจะเขียนบทความนี่มาหลายทีแล้ว พอดี คอร์ส สอนโปรเจ็กตัวต่อตัว http://www.androidthai.in.th/private-project-android-course-team.html คนเรียนมีการใช้ Angular 6 cli มาก่อน ต้องการอัพ ไป Angular 7CLI ต้องทำอย่างไร ?

Screen Shot 2561 11 02 at 12.39.18

สิ่งแรกใช้คำสั่ง

ng --version

 เพื่อทำการหาก่อนว่า เวอร์ชั่นปัจจุบันของ Angular ของตัวเองเป็นอะไร ? เมื่อได้เช็คว่า Angualar เวอร์ชันปัจจุบันของเราเป็น เวอร์ชั่น 6 ต้องถอดออกก่อน

Screen Shot 2561 11 02 at 12.39.57

โดยใช้คำสั่ง

sudo npm uninstall -g angular-cli

 สำหรับ คนใช้แมค จะมี sudo นำหน้า แต่ถ้า Windows ให้ npm ไปได้เลยครับ แล้ว รอ รอ รอ

Screen Shot 2561 11 02 at 12.40.19

สำหรับแมค ให้กรอก Password  เครื่อง และ รอ รอ รอ

07/12/2018 05:56 AM